Klupblad verschijnt 1 week eerder (3 sept)

Het Klupblad (dorpsblad van Bakkeveen) verschijnt maandelijks op de eerste of tweede woensdag van de maand. Welke woensdag: op zijn vroegst op de 4e en als laatste op de 10e van de maand.

Uitzondering
Door diverse agendaproblemen zal het Klupblad in de maand september 2008 een week eerder verschijnen en wel op woensdag 3 september en NIET op 10 september.

Dit betekent tevens dat de kopij vrijdag 29 augustus moet zijn ingeleverd en niet, zoals de gewoonte is, op de laatste dag van de maand. Is iemand onverhoopt niet in staat de kopij tijdig aan te leveren, stuur dan even een email naar het adres rechtsboven dit artikel. Ook voor kopij kun je dit adres gebruiken.

We zien de bundelaars graag op woensdag 3 september om 19 uur in de voetbalkantine. Hopelijk zijn alle vrijwilligers weer present voor het nieuwe seizoen.

Kijk in de agenda voor de verschijningsdata tot en met de volgende zomervakantie (dus tot en met juni 2009). Normaal is inleveren kopij de laatste dag van de vorogaande maand.

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie