Acties SOP (Sport Ontmoeting Plek) Bakkeveensterjeugd

Voortgang SOP (Sport Ontmoetings Plek) Bakkeveen.

De afgelopen periode is er weer van alles gebeurd. Op woensdag 6 februari hebben wij, de jongeren, een presentatie gehouden over de SOP aan de wethouder Klaas de Boer en ambtenaar jeugdbeleid Rob van der Holst. Voor foto’s klik hier. De wethouder was erg positief en inmiddels heeft de gemeente € 7500,- toegezegd. Bij de presentatie waren ongeveer 25 jongeren aanwezig.

Op zaterdag 16 februari was er weer een autowasactie t.b.v de SOP. Dit heeft € 250 ,- opgeleverd. Alle mensen die hun auto hebben laten wassen bedankt! Daarnaast willen we wederom de Poiesz bedanken voor de levering van water en garage Veenstra voor de shampoo en de waterslang.

In april ( week 15/16 ; 7-20 april) komen wij huis aan huis tegels verkopen (ondergrond van de SOP), waardoor iedereen in Bakkeveen zijn steentje (tegel) kan bij dragen aan de realisatie van de SOP.

Op 3 mei staan we op de vlooienmarkt om spullen te verkopen.

Wij rekenen op uw steun!

Oproep
Welke ouders/volwassenen willen ons helpen de SOP te realiseren. Het gaat met name om hulp bij de verschillende acties (1 keer per maand). Meld je aan bij:

Tineke Luinenburg 541770.

Namens de werkgroep:
Tineke luinenburg, Plaatselijk Belang
Jeen Bouma, SCW
Rinske Kootstra, Timpaan Welzijn en
de jongeren uit Bakkeveen.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie