Toneelvoorstelling, volledig uitverkocht

Inmiddels zijn alle kaarten voor de toneelvoorstelling uitverkocht.

Wij spylje foar jimme it stik,

“Sjampanje, Klompen en Nana” Fan Carl Slotboom

Mei de regy fan, Berend Overwijk

Koarte ynhâld fan ´t stik.

It stik spylet him ôf yn e hal fan hotel “De Wide Blik” wat 20 jier bestiet en krekt oernommen is troch in nije eigner. Under de gasten is in sekere Vincent Jaspers, in behoarlik gestoarde jongeman. Joost, de resepsjonist, tinkt dat hy de soan fan de nije eigner is en op advys fan de hotelmanager wurdt Vincent op syn winken betsjinne. Vincent fynt it mar in deade boel yn it hotel en jout oarder om in “bonte avond” te organisearjen. De wurkster, Jo Jolink, eksdunseres fan de Folies-Bergre en eks- merkefrou, nimt de organisaasje op har.

Datum fan opfieren: Woansdei 30 jannewaris,

Freed 1 febrewaris

Sneon 2 febrewaris

Oanfang: 20.00 oere

Plak fan opfieren: Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkefean

Foar eltse jûn binne der 150 kaarten te keap.

De kaarten binne yn e foarferkeap, mei yngong fan 18-01 t/m 27-01 2008 by,

Lenie Bouma Alde Drintsewei 12 Telefoan 06- 27414227

Griet Kootstra Dwarskamp 29 Telefoan 0516 54 1925

Ôfhelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie