Beheer Bakkeveense Duinen (Natura 2000)

Hieronder de tekst van provincie Friesland zoals op zaterdag 17 november gepubliceerd. dus weinig bedenktijd.

Informatiebijeenkomst over opstellen beheerplannen Natura 2000.

Informatiebijeenkomst over opstellen beheerplannen Natura 2000 voor de 3 natuurterreinen Bakkeveense duinen, Wijnjeterperschar en Van Oordts Mersken

De Provincie Fryslân en de Dienst landelijk Gebied Fryslân nodigen u uit voor een openbare informatiebijeenkomst over het opstellen van beheerplannen voor de drie Natura 2000 gebieden in de gemeente Opsterland. Het gaat om de Bakkeveense duinen, het Wijnjeterper-schar en Van Oordts Mersken. De Dienst Landelijk Gebied is de instantie die namens het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Fryslân voor deze drie gebieden langs het Koningsdiep het opstellen van de beheerplannen begeleidt.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 20 november van 20.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van het zalencentrum “de Buorskip” in Beetsterzwaag, Vlaslaan 26 (vanaf 19.30 gaan de deuren open).

Het doel van deze bijeenkomst is om u als omwonenden, belanghebbenden, geïnteresseerden te informeren over wat een beheerplan Natura 2000 is en met u te bespreken op welke wijze wij samen met u tot een duidelijk en werkbaar beheerplan willen komen.

kijk ook hier voor de officiele aankondiging en hier voor nadere informatie en kaartmateriaal.

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie