Op weg naar een nieuw JOP

Vervolg JOP Bakkeveen.

Naar aanleiding van de sluiting van de JOP (Jeugd Ontmoetings Plek) op het schoolplein van de openbare basisschool, is er voor de zomervakantie een onderzoek gestart onder de jongeren van 10 t/m 17 jaar, gericht op vrijetijdsvoorzieningen. Dit onderzoek is uitgezet door het Plaatselijk Belang en het SCW met ondersteuning van het jongerenwerk van Timpaan Welzijn.

Op beide basisscholen in de groepen 7 en 8 hebben de jongeren een enquête ingevuld; andere jongeren zijn benaderd via de sportverenigingen en de kerk en hebben daar een enquête ingevuld.

In totaal hebben 75 jongeren de enquête ingevuld; 47 jongens en 38 meisjes. De meeste jongeren zijn lid van een club of vereniging (68).

Op de vraag of er genoeg te doen is in het dorp, antwoordde 46 jongeren negatief, met name de groep12+.

Als gemis werd genoemd een sport- en speelplek (voetbal, volleybal en basketbal) en een jeugdhonk (61)

Op vrijdag 7 september was er een bijeenkomst, voor de jongeren die aangegeven hebben mee te willen helpen om in eerste instantie een sport- en speelplek te realiseren.

Een groep van 14 jongeren kwam hier op af. De komende maanden zullen deze jongeren actief aan de slag met het maken van plannen en het bij elkaar krijgen van de financiën.
Als eerste zullen ze een handtekeningenactie in het dorp houden, om eventuele financiers er van te overtuigen dat er een groot draagvlak in het dorp is voor een voorziening voor deze groep.

Er is op 21 september weer een goede bijeenkomst geweest met wederom 14 jongeren. De jongeren waren erg gemotiveerd om er een mooie ontmoetingsplek van te maken (op het grasveld naast de gymzaal). Eerst zal d.m.v. een handtekeningen actie in de komende 2 weken de steun vanuit de bevolking van Bakkeveen worden geplotst.

Voor meer info:
Rinske Kootstra
Timpaan Welzijn afd. Jeugdwelzijn
06-20136536

Plaatselijk Belang: Tineke Luinenburg

SCW-Dunhoeke: Jeen Bouma

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie