Natura2000 gebied: Bakkeveense duinen.

Natura2000 gebied:  (24 februari 2007)

Als speciale beschermingszone inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna is het gebied “Bakkeveense Duinen” aangewezen. Op onderstaande kaart is het gebied in geel aangegeven.

Doel is de bescherming van diverse heidesoorten en het open grasland op landduinen nabij Allardsoog. Voor verdere details zie de toelichting (pdf-file). klik hier.

In de media is er momenteel discussie omtrent het “op slot” zetten van ontwikkelingen nabij en in Natura200 gebieden. Ook voor het organiseren van activiteiten in dergelijke gebieden is Provinciale toestemming vereist. Het is afwachten waar gebruikers en overheid/natuurbeheer uiteindelijke de balans zullen vinden.

Geplaatst in: Bakkeveen, Plaatselijk Belang

Geef een reactie