Herinrichting terreinen rond Theehuys De Slotplaats.

Woensdagavond 20 juli 2005 is er vanaf 19:30 uur een informatieavond in Theehuys “De Slotplaats”. Toegankelijk voor alle belangstellenden. Hieronder de officiële uitnodigingsbrief:

Beste heer, mevrouw,

Ruim tweehonderd hectare bos, oude bomen, prachtige lanen en een bijzonder huis. Dit is kort omschreven het landgoed De Slotplaats. Het landgoed ligt ten Noorden van het dorp Bakkeveen en bevat belangrijke cultuurhistorische en tuinhistorische elementen. Helaas is deze waardevolle oude parkaanleg in de tweede helft van de vorige eeuw enigszins verwaarloosd. Natuurmonumenten gaat de tuin herstellen waarbij de bijzondere waarden van het landgoed bewaart blijven voor de toekomst.

Op woensdagavond 20 juli a.s. zal Natuurmonumenten uitleg geven over het herstelplan voor de tuin van het landgoed, het duurzaam energieproject van NUON en de renovatie van Theehuis De Slotplaats.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in Theehuis De Slotplaats aan de Foarwurkerwei 3 te Bakkeveen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Natuurmonumenten, telefoonnummer: (0592) 30 50 50.

Met vriendelijke groet,
Rombout Bennema
Beheerder Noordenveld

Programma
19.30 u Ontvangst in het theehuis
19.50 u Inleiding Rombout Bennema (beheerder Noordenveld)
20.10 u Presentatie alternatieve energie door NUON
20.30 u Presentatie Roelof Schuiling
(projectleider Natuurmonumenten) over de herstelwerkzaamheden (fase 1 / 2 en theehuis)
21.30 u Einde
De Slotplaats | Theehuis van Natuurmonumenten, Foarwurkerwei 3 | 9243 JZ Bakkeveen | T 0516-541333

 

Hieronder alvast enkele schetsen.

De schets geeft het gehele te renoveren en deels her in te richten terrein weer. De schets een groter detail van de linkerzijde van het Slotplaats terrein. De zwarte rechthoek is het V.V.V.-kantoor.

Eind september 2005: nog enkele weken en de restauratie van een deel van de tuinen gaat beginnen: het gebied rondom de Slotplaats. Er komt een nieuwe parkeerplaats, een voetgangersbrug en de grachten worden opnieuw uitgediept. Ook zal er veel aanplant zijn. Zie bovenstaande tekeningen. [Laatste nieuws (van 8 oktober): eerst wordt het gebouw van de Slotplaats gerestaureerd en in het vroege voorjaar van 2006 komen de tuinen aan de beurt]

De tuinen van theehuis de Slotplaats worden in oude luister hersteld. De lanen en het grachtenstelsel rondom het huis duiden op een geometrische aanleg uit de 18e eeuw. Rondom het theehuis zijn nog restanten van een waardevolle oude parkaanleg uit de vorige eeuw te ontwaren. Helaas is deze parkaanleg in de tweede helft van de vorige eeuw enigszins verwaarloosd. Natuurmonumenten wil zowel de cultuur- als de tuinhistorische elementen herstellen en bewaren. Daarnaast wil Natuurmonumenten het landgoed meer toegankelijk maken voor bezoekers.

Historische tuin
16 januari 2006 is aannemingsbedrijf Joost Visser uit Nijehaske gestart met de werkzaamheden voor tuinherstel. In deze eerste fase worden de omliggende grachten op het landgoed schoon gemaakt, de parkeerplaats opnieuw aangelegd en van eenvoudige verlichting voorzien. Tevens worden sierhekken aangebracht en een boomgaard aangelegd en ingeplant. Slechts een greep uit de vele herstelwerkzaamheden die Natuurmonumenten dit voorjaar zal afronden. Ook het koetshuis, waar de VVV Bakkeveen in 2003 haar intrek in nam, wordt rondom voorzien van bestrating van gebakken klinkers en wordt vanaf de parkeerplaats goed ontsloten door een nieuwe voetgangersbrug over de gracht. In de tweede fase gaat Natuurmonumenten onder andere aandacht besteden aan de reconstructie van het voorplein van de Slotplaats en het herstel van de oude theetuin.

Financiën
Natuurmonumenten kan het theehuis renoveren mede dankzij steun van de Europese Gemeenschap, het Rijk, de provincie Friesland en de gemeente Opsterland.

Vlak voor de start van de werkzaamheden aan het terrein op 14 januari 2006.

Een week later: 21 januari 2006

1 week later, zaterdagmiddag 28 januari 2006

weer 1 week later, vrijdagmiddag 3 februari 2006.

2 weken later, zaterdagmiddag 18 februari 2006

hieronder: 11 maart 2006.

hieronder: 14 april 2006

(11 juni 2006)

Grondwatermeter.

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie