Restauratie dak van de Slotplaats

oktober – medio januari 2005/2006

THEEHUIS DE SLOTPLAATS IN DE STEIGERS

Op maandag 10 oktober is er gestart met de renovatie van de landgoedwoning, dat al enkele jaren gebruikt wordt als theehuis. Na de werkzaamheden aan het theehuis zal Natuurmonumenten starten met het herstellen van belangrijke cultuurhistorische en tuinhistorische elementen op het landgoed. Zoals de zonnewijzer, de Burmaniazuil en de historische parkaanleg uit de tweede helft van de vorige eeuw. Met de renovatie van het theehuis en het tuinherstel zal het landgoed meer toegankelijk en aantrekkelijker zijn voor bezoekers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Europese Gemeenschap.

Historisch theehuis
In 1668 bouwde de familie Aylva een slot, het Blauwhuis genoemd. Dit Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauwhuis een landgoedwoning, welke in 1920 verbouwd is tot de huidige vorm van het theehuis De Slotplaats. Vanaf deze week(begin oktober) staat het theehuis tot eind december in de steigers. Het dak krijgt nieuwe betimmering en dakgoten. Ook worden de pannen gereinigd, waarna de beschadigde pannen worden vervangen door identieke oude pannen. De klokkentoren wordt in zijn geheel van het dak gelicht en gerenoveerd. Als laatst wordt al het voegwerk nagekeken en worden de kozijnen voorzien van een nieuwe verflaag. Het theehuis is gesloten van begin oktober tot half januari 2005.

Zaterdag 15 oktober.

Onderstaande foto is van zaterdagmiddag 22 oktober 2005.

Hieronder zaterdag 29 oktober 2005.

Hieronder zaterdag 12 november 2005.

De kwaliteit van de Klokkentoren laat veel te wensen over. Na een eerste onderzoek blijkt dat het houtwerk van het sierlijke ornament dermate is verrot dat het vervoeren naar een reparatie werkplaats beslist niet verantwoord is. Besloten wordt de restauratie dan maar op grote hoogte ter plaatse uit te voeren. “Hoe groter hoe mooier. het is een prachtige uitdaging,” zegt Christian Mulder. De deskundige van het bedrijf Stetech uit Tinaarlo is belast met het in kaart brengen van de loden ommanteling van de klokkentoren. “We kijken vooral hoe alles in elkaar zit aan de hand van aantekeningen en foto’s. Ook wordt een gedeelte van het lood van de uit een aantal buikige segmenten bestaande klokkentoren verwijderd. Nadat een restant van het lood is uitgelegd, kan het dienen als mal voor het maken van de vernieuwde constructie.”
De bronzen klok is ondertussen verwijderd en voor restauratie opgestuurd naar een klokkenmakerbedrijf. Bram van Huizen van bouwbedrijf Thijs uit Zeyen kwam er na onderzoek achter dat de roestige pijpen die op sommige plaatsen achteloos door het dak steken, een onderdeel zijn van het open expansievat dat in een ver verleden behoorde bij een oliegestookt verwarmingssysteem. Het open vat, dat om druk aan te brengen toentertijd in de nok van het gebouw was aangebracht, bleek nog volledig in originele staat te zijn. Om warmteverlies en bevriezingsverschijnselen in een strenge winter tegen te gaan, was het watervat degelijk geïsoleerd en afgedekt met houtwerk.

Hieronder zondag 27 november 2005.

Hieronder zaterdag 14 januari 2006.

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie