A7 centrum van de kunsten >> promotietour

De muziekscholen van Opsterland (Gorredijk) en Heerenveen zijn per 1 januari 2002 gefuseerd. Middels een promotietour door de betreffende gemeenten wordt hier publiciteit aangegeven. Bakkeveen was 1 van de 3 plaatsen in Opsterland die werden aangedaan.

Plaats van handeling: De Brink in Bakkeveen op zaterdagochtend 8 juni 2002.

Voor meer informatie: kijk op www.centrumvoordekunstena7.nl

Geplaatst in: 2002-gebeurtenissen

Geef een reactie