Vlooienmarkt 7 april 2001

Verslag vlooienmarkt zaterdag 7 april.

Een markt met veel onzekerheden in de aanloop (zie hiernaast). De Mond en KlauwZeer dreiging wilde niet echt wijken. Een aantal andere buitenmarkten in de omgeving was afgelast. Wij hebben besloten dat het in onze specifieke omstandigheden verantwoord was de markt door te laten gaan (zie o.a. hiernaast).

Maar door de onzekerheden in de MKZ dreiging is er vrij weinig aan publiciteit gedaan.

Op het laatste moment gooide het weer ook nog roet in het eten. Een zeer wisselvallige week. In de nacht van vrijdag op zaterdag zou het regenen en zaterdagochtend grotendeels droog. Maar de regen kwam later en het druppelde tot aan ongeveer 9 uur. Toen kwam de zon af en toe tevoorschijn.

Temperaturen van rond de 10 graden. Later in de zon en luwte was het nog lekker warm.

Toch waren er rond 6 uur al rond de 40 standhouders: in donker, koud en lichte regen.

Uiteindelijk vertrekken er een paar en komen er laat nog standhouders bij.

Rond 10 uur tellen we tijdens het innen van het standgeld 89 standhouders.

Bijgewerkt vrijdagavond 4 april 2001  19 uur

MKZ-problematiek Markt gaat door !!

Gezien de MKZ-situatie kan ons inziens de vlooienmarkt van 7 april doorgang vinden.  Mochten zich omstandigheden voordoen dat van overheidswege evenementen worden verboden, dat gaat de vlooienmarkt natuurlijk ook niet door.

Wij, als organisatie, hebben op basis van onderstaande argumenten, besloten de markt door te laten gaan.

  1. de gemeente Opsterland (vergunningverlener) heeft woensdag 28 maart telefonisch gemeld dat de markt niet door de gemeente zal worden verboden: men laat de afweging aan de organisatie over. Ook op 4 april had men geen gronden om een vlooienmarkt te verbieden, alhoewel men minder positief was.
  2. In de gemeente Ooststellingwerf (ten zuiden van Bakkeveen) mag buiten de bebouwde kom geen evenement worden georganiseerd. Hoewel onze vlooienmarkt in een andere gemeente ligt, zou ook deze regel voor ons geen beletsel vormen: de markt speelt zich geheel binnen de bebouwde kom af.
  3. De afstand van onze markt tot agrarische bedrijven bedraagt hemelsbreed minimaal ongeveer 750 meter.
  4. NLTO-Drachten meldde op 3 april dat elke concentratie van mensen besmettingsgevaar oplevert. Het is dus niet anders dan bij sportwedstrijden, winkelend publiek in grotere steden etc. Het besmettingsrisico is derhalve niet groter dan bij andere activiteiten, waarbij veel meer mensen betrokken zijn dan bij de vlooienmarkt van Bakkeveen (denk hierbij aan voetbal wedstrijden van bijv. Heerenveen).
  5. Ons publiek (en ook standhouders) komen vrijwel geheel uit de 3 noordelijke provincies. Daar is tot op heden geen MKZ vastgesteld.
  6. De MKZ infolijn had 3 april geen verbod noch een negatief advies over het doorgaan van de markt.
  7. Op de vlooienmarkt komen geen dieren en dierentransport voertuigen.

Blijf deze site bezoeken voor de laatste wijzigingen. Op de markt zijn geen ontsmettingsmiddelen aanwezig !! (Maar volgens ons geen grotere besmettingskans dan elders in de omgeving).

Overigens: iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Personen die in aanraking komen met MKZ-vatbare dieren dienen zich goed rekenschap te geven van de mogelijke risico’s van overdracht van besmetting op plaatsen waar veel publiek aanwezig is. Dus thuis evenhoevige dieren: thuis (bij de voordeur) goed ontsmetten, inclusief auto !!

Geplaatst in: vlooienmarkt_2001, Vlooienmarkten

Geef een reactie