winter langs de Tsjerkewal

Scheepje in de vaart afgemeerd aan de Tsjerkewal bij N.H.-kerk. Foto uit “fen Fryske Groun” 1935 (?) Huis Hovinga (stelmaker / wagenmaker), daarachter huis Willem van der Wal (beurtschipper) + pakhuis ernaast. Dan NH-kerk. Schip: potschipper (huishoudelijke benodigdheden) van Reinder de Haan.

Geef een reactie