voetbalploeg

voetbalploeg 111 met achteraan kleedhok

land achter het veld was stuifzand  Stookamp

later  werd het zand afgevoerd naar parkeerplaats

v.l.n.r. Jan v.d. Veer, Jan Bosma,Wibbe v.d.|Ploeg,Lieuwe Zijlstra,Jan Aalders,

Joop postma,Scheidsrechter Spiekhout

Roel Jongstra, Jan v/d Bos, Germ Tuinstra, Douwe Douwsma, Roel de Vegt,

Sjouke Zagema

Geef een reactie