Kijk op de Brink

Er was blijkbaar elektriciteit, dus na 1930.
Links woning Jan Postma, fietsenmaker. I witte huis woonde toen Janke Wiering.

Jaagpad in de vaartswal. Beschoeiing in de vaart is al aanwezig.

Helemaal rechts hok van Van der Meer.

Geef een reactie