Schiphol – lopend naar de Bosbaan

Week schoolreisje Amsterdam 1951/1952 6e of 7e klas met de bus heen en terug
Klas Amsterdam week naar Bakkeveen.

Janke van der Bos- Nijboer, Mevr. Slot, Sake vd Bos, Willem de Vries , Wytze vd Velde,
Fedde vd Meulen, Tinie de Vries, Annie Wustenhof, Jantje van Houten, Grietje Roelsma, Anna Smid, Hendrikje van Houten, Zus Dijkstra, Loltje vd Meulen, Tetje de Vegt, Dukke Terpstra

Geef een reactie