Onderwijzers Van Drooghe school

Onderwijzersteam Van Droogheschool

Van der Heide (kwekeling, stagiaire), juffrouw Nieuwdam, Teije Jonkman en Abel Slot.

Geef een reactie