Nije Buorren 1964

Nije Buorren.
Alle woningen gebouwd door bouwbedrijf Winter.

Rechterzijde:

 • nr 37 (niet zichtbaar) Geert van der Veer
 • eerst zichtbaar nr 35: Harm Aardema
 • 33: Lammert Huitema
 • 31: Gooitzen en Ankje Winter-Wolters
 • 29: Zuster Nieuwenhuis (zuster woonde boven); onder groene kruis gebouw.
  31 t/m 37 zijn de zgn ruilverkavelingswoningen)
 • 27: Aukje Elzinga  (Wika)
 • 25: Jelke Heeroma
 • 23: Jan Zijlstra
 • 21: Oene de Vegt
 • 19: Jan van der Veer
 • voetpad
 • 17: Jan Aalders
 • 15: Gjalt en Akke Nieuwdam (eind 1962 er komen wonen)
 • 13: Evert Veenstra (wegwerker)
 • 11: Halbe Siebenga (politie)
 • 9: Evert Stoker
 • 7: Johannes en Geeske van der Ploeg
 • 5: Hendrik Jonkman
 • 3: Oebele van der Meulen (later huisarts Breedveld; was tijdelijk; later Alde Drintsewei)

 

Geef een reactie