Nergens dijkdoorbraken; Bakkeveen situatie precair

In 1960 trad de Compagnonsvaart buiten zijn oevers.

Geef een reactie