Vrouwenvereniging 1957 op reis

Openbare Vrouwenvereniging.

Eerste rij van links naar rechts: Wiebe Wiebenga, Janna Wijkstra, ……., Jeltje Jongstra, Janke Jongstra, Tryntsje Jongstra, Griet Ybema, Martje Jongstra-Witvoet, Anne Fokkema.
Tweede rij: Ultje de Zee, Grietje van der Veer- de Groot, ……., Jantje Meek, Dukke Nijboer, Griet Bouwma-Tibbesma, …….
Derde rij: Maria Jongstra-Aardema, Annie Tuinstra-Flonk, Tryn van der Veer-Koehoorn, Hiltje Vos-Van der Meer, Griet de Zee – Bijlsma, Hinke Bethlehem-Jongedijk.
Vierde rij: Jantsje van Gorkum-Koehoorn, Ankje van der Meulen-Venema, Abeline Knevelman, schoondochter Knevelman, Tjitske Valk- Van der Berg, Joukje van Dekken.
Vijfde rij: Pieter van der Brug, Hendrikje Jongstra-Snip, Griet van der Brug, Froukje Tienstra-Renkema, Trientje Sietsma-Meijer, Kunne van Dekken, Aafke van Dekken, mevrouw Kasje, Aaltje Wiering.

Geef een reactie