Foto op toneel Hotel van der Meer 1967

Foto op toneel Hotel van der Meer 1967
vlnr, boven: Aaltje v.d. Schaaf, Jan Postma, Jan Wijkstra, Marijke Zwaga, Appie Postma (waarschijnlijk regisseur), Joh.Looper.

Voor: beppe v.d. Meer, Jan Overwijk, Jeltje Jongstra, Lolke v.d. Woude.
Helemaal vooraan: Aaltsje v.d. Meulen, Joop Nieuwdam.

Toneelvereniging Nij Begjin

Geef een reactie