Brink Bakkeveen

Op deze foto nog de sluis in bedrijf. Foto met poststempel 1949; ongeveer 2 jaar later is de brug verdwenen en vervangen door een dam. Ook was de sluis vanaf dat moment niet meer bruikbaar voor de scheepvaart. Meest rechtse woning: Theun van der Meulen, dan Jan van der Wal (fourage handel) en dan …… (hier hebben heel veel mensen ingewoond). Van der Harst, Politie De Boer, Leraar Witmond ?,

Geef een reactie