Bezoek Artis Amsterdam

Bezoek Artis Amsterdam. Schoolreisje. 5e + 6e klas.

vrnl: Grietje Roelsma, Hendrikje van Houten, Anna Smid, jongen, Dukke Terpstra, Jantje van Houten (tong), Sake van de Bos, Tetsje de Vegt, Tiny de Vries, Janke vd Bos (ouder), Zus Dijkstra (gebogen), Fedde van der Meulen (aait kalf). Rest hoort er niet bij

zittend vrnl: Loltje van der Meulen, Annie Wustenhof

uitwisseling via school; met de bus naar pleegouders in AMsterdam. Uitwisseling van de groepen achter elkaar.

Geef een reactie