Allardsoog

Vennetje Allardsoog. Woning Ybe van der Wielen.(Hier woonde ook kunstenaar Hans Verschoor). Links onder: Blokhut waar Jarig van der Wielen is begonnen (hier meerde hij de boot aan). Dus niet in Duurswoude; uitgave Vogelwacht Bakkeveen.

Geef een reactie