Geschiedenis van hotel, café-restaurant “De Drie Provinciën”

Bron: van Eden tot Heden, geschiedenis van het dorp Een. (Onder redactie van Dr. Paul Brood)

De Drie Provinciën is kort na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, waarschijnlijk in het begin van de jaren twintig. Het pand dankt zijn vermaardheid vooral aan de tijd dat het nog een café was. We spreken dan over het café van Hendrik ‘Huus’  (Huizing) dat zijn glorietijd beleefde vanaf de jaren dertig tot midden jaren vijftig. Hendrik Huus streek in het drie provinciënpunt neer als een soort pionier, in een gebied met uitgestrekte heidevelden. Hij zag toekomst in een klein boerenbedrijf annex café. Dat was een goede gok want juist in deze jaren gingen grote delen van het Eenerveld en het aangrenzende Mandeveld op de schop. Hendrik’s eerste klanten behoorden dan ook tot het ontginnersvolk. Toen het café eenmaal bekend raakte kwamen er ook steeds meer bezoekers uit de omliggende dorpen, Bakkeveen, Haulerwijk, en Zevenhuizen. Daaronder zat veel jongvolk dat op zaterdagavond en zondag vertier zocht in café Hendrik Huus. Befaamd was het dansen op zondagmiddag waar men van heinde en ver op afkwam. Uiteraard waren er muzikanten en als het moest speelde Hendrik zelf een riedel op de oude piano. De jeugd moet zich, ver van het strenge toezicht in de dorpen, behoorlijk vrij hebben gevoeld. Daarbij hoorde natuurlijk drank en ruzies om meisjes. De daaruit voortvloeiende vechtpartijen waren Hendrik een doorn in het oog. Zo zei hij ooit: “ Nou heb ik vieftig deuren in huus en nog gaon ze soms deur de raomen naor  buten”. Hendrik richtte al ver voor de Tweede Wereldoorlog een voetbalclub op. De shirtjes werden gemaakt van zakken waarin Sluis Kippenvoer had gezeten. Hendrik Huus was altijd goed gemutst. De leiding van de nabijgelegen Volkshogeschool Allardsoog was echter niet zo blij met het café, het etablissement zou de cursisten immers in de verleiding kunnen brengen. Na de oorlog is de sfeer en de vermaardheid van het café nog een jaar of tien bewaard gebleven. Toen hield Hendrik Huus ermee op en begon een nieuwe tijd.

noot:  Dit boek is op initiatief van de Historische Vereniging Norch tot stand gekomen.

Geplaatst in: Bakkeveen, Historie, oud Bakkeveen

Geef een reactie