Verslag lezing en verslag excursie Natuerferiening

Op 3 mei j.l. was er een excursie van de Natuerferiening naar de Jan Durkspolder bij Eernewoude
en op 10 mei. j.l. eentje naar het Fochteloërveen. Allebei onder leiding van Koert Scholten.
Van de excursie naar de Jan Durkspolder kunt u een verslag lezen: KLIK HIER!

Na afloop van de ledenvergadering van de Natuerferiening  d.d. 2 mei 2022
gaf Siep Sinnema, voorzitter van de Vlinderwerkgroep Friesland, een lezing over nachtvlinders.
Om het verslag te lezen:  KLIK HIER!

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie