Kaatsen ? Jazeker !

Kaatsen is een buitensport en kan zonder belemmeringen worden beoefend.

  • Elke dinsdagavond in Drachten op de sportvelden aan de Sportlaan bij “kv Drachten”
  • Elke woensdagavond in Ureterp op sportveld de “Griene Greide” bij “kv op it fuottenein”
  • Elke maand is er een toernooi met omliggende dorpen / kaatsverenigingen.

Wilt u meedoen / kijken / oefenen / een clinic ?

Informatie bij:
Tjipke Okkema
Bakkeveen
tel. 06 2751 8386

Geplaatst in: Sportverenigingen

Geef een reactie