Het stikstofdoel bij Bakkeveen zou zelfs met de uitkoop van alle boerderijen lang niet worden gehaald!

Zelfs als alle boerderijen in een straal van 3 kilometer rond de Bakkeveense Duinen zouden worden uitgekocht, worden stikstofdoelen voor dat gebied nog lang niet gehaald.

Dat concluderen Nicolai Advies uit Nij Beets en Agriprogress uit Deventer in een onderzoek in opdracht van de provincie Fryslân.

Beide bureaus brachten de situatie in kaart voor de Bakkeveense Duinen. Dat is een van de Friese Natura 2000-gebieden waar de meeste maatregelen nodig lijken om stikstofneerslag te verminderen.

In de Bakkeveense Duinen zijn vijf soorten kwetsbare natuur waarop volgens de rekenmodellen te veel stikstof neerslaat. Uitschieter is de 0,8 hectare aan ‘zure vennen’ (zuurwaterpoelen met veenmodder op de bodem) in het natuurgebied. Daarop zou ruim dubbel zoveel stikstof neerslaan als het maximum voor zure vennen.

De onderzoekers rekenden de gevolgen door van het stoppen van één gemiddeld boerenbedrijf rond het gebied, met 144 melkkoeien en 69 stuks jongvee. ‘Opvallend is dat het effect van uitkoop een heel geringe bijdrage levert aan de reductie van de depositie’, concluderen ze. Wat zure vennen betreft zou het bijvoorbeeld slechts 0,3 procent opleveren van de totale stikstofreductie die nodig is. Ook voor andere kwetsbare natuur in het gebied, zoals stuifzandheide en vochtige heiden, zou de stikstofwinst minder dan 1 procent zijn.

‘Met uitkoop van alle bedrijven wordt 8,3 procent van opgave gehaald’

Alle melkveehouderijen in een straal van 3 kilometer rond de Bakkeveense Duinen hebben gezamenlijk zo’n vierduizend melkkoeien. De onderzoekers rekenen voor dat het zelfs lang niet afdoende zou zijn als die allemaal zouden worden uitgekocht. Bij zure vennen zou daarmee slechts 8,3 procent van de stikstofopgave zijn gehaald, bij andere typen natuur rond de 30 procent.

Het gaat overigens wel om een doorrekening met gemiddelde bedrijven; de onderzoekers hebben niet gekeken naar alle specifieke boerderijen die er nu staan.

CDA-Statenlid Anne Schelhaas (CDA) sprak woensdagmiddag zijn verbazing uit over de uitkomsten, tijdens een stikstofsessie voor Statenleden. Hij wees erop dat de uitkoop van dichtstbijzijnde boerenbedrijven toch de meeste stikstofwinst zou moeten opleveren. ,,Dan kun je er wel op grotere afstanden nog meer geld tegenaan gooien. Maar waar zijn we dan mee bezig?”

Provincie: rapport wijst vooral uit dat ook landelijke maatregelen nodig zijn

,,Ik kan me voorstellen dat de conclusie vreemd overkomt”, reageerde provincie-ambtenaar Erwin van Liempd. Hij zei het rapport vooral zo te lezen dat het niet voldoende is om alleen in een gebied zelf maatregelen te nemen: dat zou ook landelijk moeten gebeuren. Van Liempd voegde toe dat het ook zeker niet de bedoeling is van de provincie om alle boeren rond zo’n gebied uit te kopen.

Als voorbeeld van maatregelen elders in het land noemde Van Liempd de Gelderse Vallei. Daar moeten mogelijk vele honderden boerenbedrijven verdwijnen. De stikstofwinst die wordt behaald met zo’n grootschalige uitkoop, zei hij, zal ook een positieve invloed hebben op een gebied als de Bakkeveense Duinen.

De provincie betrekt het nieuwe rapport bij het opstellen van haar stikstofbeleid. Naar verwachting, mede afhankelijk van de kabinetsformatie, wordt dat in het voorjaar gepresenteerd.

Bron: lc.nl.

Geplaatst in: 2021-gebeurtenissen, Bakkeveen

Geef een reactie