Onderhoud Weg Bakkeveen-Wijnjewoude

In Wijnjewoude worden in de bebouwde kom 2 wegversmallingen aangelegd. Daarnaast vindt er onderhoud plaats aan enkele klinker-tracés tussen Wijnjewoude en Bakkeveen.

Wat gaat er gebeuren?

 • De wegversmallingen worden ter hoogte van Merkebuorren 29 en 111 in Wijnjewoude aangebracht (dat is aan weerszijden van het dorp).
 • Het onderhoud wordt uitgevoerd tussen Wijnjewoude en Bakkeveen (Duerswâld en Duerswâldmer Wei).

Om de duur van de overlast te beperken worden de verschillende werkzaamheden gecombineerd. Dit betekent dat er op verschillende momenten, op meerdere plekken verkeershinder en/of volledige afzettingen zullen plaatsvinden.

Wanneer wordt waar gewerkt ?
De werkzaamheden starten op 14 april. De verschillende werkzaamheden worden op meerdere momenten (fasen) uitgevoerd:

 • Fase 1
  • Realisatie wegversmalling ter hoogte van Merkebuorren 111 (vlak voor dorp Wijnjewoude, vanuit richting Bakkeveen bekeken). Volledige stremming van 14 april t/m 24 april
  • Onderhoudswerkzaamheden aan Duerswâld.
   Verkeershinder van 14 april t/m 24 april
 • Fase 2
  • Realisatie wegversmalling ter hoogte van Merkebuorren 29 (buiten dorp Wijnjewoude aan westkant).
   Verkeershinder van 27 april t/m 1 mei
  • Onderhoudswerkzaamheden aan Duerswâld
   Volledige stremming tussen De Stripe en Wijnjewoude van 27 april t/m 15 mei
 • Fase 3
  • Onderhoudswerkzaamheden aan Duerswald en Duerswâldmer Wei tussen De Stripe en camping ‘t Hout
   Volledige stremming van 18 mei t/m 22 mei.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de stremmingen is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Woningen binnen de bovengenoemde fases zijn tijdens de werkzaamheden van 07:00 t/m 17:00 uur (met hinder) bereikbaar.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes. De omleidingen worden afhankelijk van de fases en de voortgang van de werkzaamheden aangepast.

Hoe kunt u uw afvalcontainer aanbieden?
Op de dagen dat normaal het afval wordt opgehaald, kunt u de container op de gebruikelijke plek aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat uw container buiten het werkgebied aan Omrin wordt aangeboden en wordt geleegd.

Mag er worden gewerkt met het Coronavirus?
Gezondheid en veiligheid staan voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment is er geen advies om bouwplaatsen af te sluiten. In overleg met de aannemer is daarom besloten om de werkzaamheden door te laten gaan. Uiteraard worden de maatregelen voor gepaste afstand en hygiëne nageleefd. Wijzigingen kunnen invloed hebben op de planning. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen met dhr. K. Willemsen van de gemeente Opsterland op telefoonnummer 0512 386 546.

Geplaatst in: 2020-gebeurtenissen

Geef een reactie