Hist. vereniging: Ledenvergadering en Lezing

Uitnodiging en agenda ledenvergadering
Historische Vereniging Bakkeveen

Op dinsdag 5 november 2019 van 19.30 uur tot 20.00 uur in Dúndelle

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ledenvergadering 20 maart 2018
 3. Verslag ledenvergadering 18 september 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Verslag Kascommissie
 6. Financieel Verslag 2018
 7. Goedkeuring jaarstukken 2018
 8. Afsluiting Project “Restauratie Spoelstra’s Draai”
 9. Verslag Kascommissie over de Financiële verantwoording project Spoelstra’s Draai
 10. Goedkeuring financiële verantwoording project Spoelstra’s Draai
 11. Aanvulling Bestuur.
  Het bestuur stelt voor om Fokje Wijma-De Vries te benoemen tot bestuurslid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Leven en werk van Wolter Postma

Na afloop van de vergadering en na een korte pauze zal Fred Hoogenboom de uitkomsten van zijn onderzoek naar Wolter Postma presenteren.

Wolter Postma (1887 – 1959), inwoner van Bakkeveen en wethouder van Opsterland, heeft een lange loopbaan gekend als voorman in de arbeidersbeweging vanaf het begin van de twintigste eeuw. En hij was ook heel lang een aanhanger van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
De inhoud van de lezing is een verdieping en aanvulling op de beknopte presentatie over Wolter Postma in de tentoonstelling “Verzet is Tijdloos” in het Opsterlands Museum over een aantal voormannen van de arbeidersbeweging in Opsterland.

De lezing maakt ook deel uit van de reeks activiteiten die in Opsterland plaatsvinden in het kader van de “Moanne fan it Erfskip” (maand van de geschiedenis) en is ook toegankelijk voor niet-leden.

Geplaatst in: Historie, HVB

Geef een reactie