Nieuwe exploitant Dundelle gezocht

Sinds ruim 2 weken is bekend dat de huidige exploitanten van Dundelle (“Andries en Engel”) er per 11 oktober mee stoppen. 

De gemeente Opsterland als eigenaar/verhuurder van Dundelle (dorpshuis, zwembad, party centrum) zoekt een nieuwe exploitant.

Hieronder de tekst, zoals ook op de site van de gemeente te vinden is.

 

De gemeente zoekt een exploitant voor recreatiecentrum Dúndelle in Bakkeveen
Bent u die ondernemende, creatieve en lokaal betrokken exploitant die samen met het actieve verenigingsleven in Bakkeveen de uitdaging aangaat?

Een levendige recreatie- en ontmoetingsplek waar van alles te doen is, dat is Dúndelle. Verenigingen en recreanten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis. Net als bezoekers van het zwembad dat onderdeel uitmaakt van het recreatiecentrum Dúndelle. Voor een hapje en drankje kan de bezoeker terecht in de horecavoorziening met volledige drank- en horecavergunning. Al deze voorzieningen samen maken het recreatiecentrum en zwembad een aantrekkelijke ontmoetingsplek in Bakkeveen.

Bent u die exploitant die deze uitdaging aangaat?
De gemeente Opsterland is op zoek naar een creatieve, betrokken, lokaal gebonden en ondernemende partij of persoon. De exploitant voert risicodragend het facilitair, commercieel en programmatisch beheer in samenwerking met het verenigingsleven en dorp uit.

Belangrijk daarbij is dat:

  • Exploitant zijn van het recreatiecentrum Dúndelle en zwembad is meer dan de individuele optelsom van ruimteverhuur en ondersteunende horeca. De exploitant heeft aantoonbare ervaring met het opzetten van een levendig maatschappelijk programma-aanbod in samenwerking met het lokale verenigingsleven. Door een actieve verweving van programma, horeca en zaalgebruik, ontstaat levendigheid en een goede bezetting van het dorpshuis.
  • Enthousiasme is een kernwaarde van de exploitant. Het volgen en invoeren van (nieuwe) ideeën, trends is vanzelfsprekend. De exploitant is verbinder en heeft een sleutelrol in het samenwerken (waaronder exploitatie) met het verenigingsleven.
  • De exploitant is een maatschappelijk ondernemer in optima forma. De exploitant huurt risicodragend de accommodatie van de gemeente Opsterland. In de exploitatie weet de exploitant de juiste balans te vinden tussen maatschappelijke verhuur en commerciële uitbating op basis van een volledige drank- en horecavergunning. De exploitant beschikt over de benodigde diploma’s of certificaten die op de exploitatie van het recreatiecentrum van toepassing zijn.
  • Naast het exploiteren van de horeca heeft de exploitant oog voor de maatschappelijke rol van het centrum door bijvoorbeeld in te zetten op social return.
  • De gemeente Opsterland gaat uit van een duurzame exploitatie van het recreatiecentrum Dúndelle en wil een meerjarige huurovereenkomst aangaan met de exploitant.

Procedure
Bent u de ondernemende exploitant die het recreatiecentrum laat uitgroeien tot het centrum van Bakkeveen?

Tot uiterlijk 11 oktober 2019 kunt u een aanvraagformulier bij ons opvragen. Stuur daarvoor uw contactgegevens naar [email protected]. U ontvangt daarop een meer gedetailleerde uitvraag.
Uw plan ontvangen wij uiterlijk 11 oktober 2019. Na een eerste selectie van potentiële deelnemers, ontvangen de kandidaat-exploitanten de uitnodiging voor het presenteren van een onderbouwde businesscase en huuraanbod aan de gemeente.

Heeft u nog aanvullende vragen?
Neemt u dan contact op met Joke van der Veen van de Opsterland,  T 0512-386 434.

Uw vraag per e-mail stellen kan ook, via [email protected].

Geplaatst in: Dundelle

Geef een reactie