Bos van Knoop krijgt impuls

Bos van Knoop: impuls voor natuur, cultuurhistorie en speelnatuur

In de laatste week van januari begint Natuurmonumenten met de uitvoering van werkzaamheden in het bos op de Slotplaats in Bakkeveen.
Cultuurhistorische elementen worden teruggebracht, speelnatuur van Oerrr wordt aangelegd en de toegang voor wandelaars en mensen in een rolstoel wordt verbeterd. Het zorgt voor meer natuur- en belevingswaarde in het gebied.

Rijke historie
De werkzaamheden vinden plaats in het bos vlak achter het theehuis. Dit bos met mooie oude beuken werd eerder ‘het Sterrenbos’ genoemd en wordt nu omgedoopt tot ‘Bos van Knoop’. Die naam verwijst naar Hermann Johann Knoop, een hovenier die rond 1750 de ontwerper was van de tuin rond de Slotplaats.

Uit cultuurhistorisch onderzoek is naar voren gekomen dat er in het verleden in dit stuk van het bos een kenmerkend wiebertjespatroon van paden was. Een deel van deze paden worden teruggebracht door enkele gevaarlijke bomen te verwijderen en ook een groep sparren, die geplant waren als productiehout. De paden worden rolstoelvriendelijk aangelegd. Daarnaast wordt de zichtlijn vanuit het theehuis in westelijke richting in oude luister hersteld. Er worden op meerdere plekken nieuwe beuken en eiken ingepland.

Speelnatuur van Oerrr
Een deel van het bos wordt omgetoverd tot een natuurlijke speelplek voor kinderen. Speelnatuur van Oerrr is een landelijk beproefd concept van Natuurmonumenten.  Daarin kunnen de kinderen zich uitleven met het spelen met zand en water, klimmen en klauteren en het bouwen van hun eigen hut. In het ontwerp zijn leuke elementen van het verhaal van Knoop terug te vinden én het wordt toegankelijk gemaakt voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Bijzondere vondst Rosse Vleermuizen
Tijdens het vooronderzoek aan de bomen werd een unieke vondst gedaan. In dit stuk van het bos werd een grote kolonie van zo’n 200 Rosse Vleermuizen aangetroffen. Het blijkt de grootste kolonie te zijn in Nederland die op dit moment bekend is. De bomen waarin deze vleermuizen leven worden in het project uiteraard gespaard.

Samenwerking
In de voorbereiding van het project is veel overleg geweest met organisaties en inwoners uit Bakkeveen. De financiering is tot stand gekomen door bijdragen van het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslân, de Nationale Postcodeloterij, Vlooienmarkt Bakkeveen en enkele schenkingen. De werkzaamheden in het bos starten in de laatste week van januari. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat een deel van de paden tijdelijk afgesloten worden. Alternatieve routes worden ter plekke op de borden aangegeven.

Geplaatst in: Natuurmonumenten, Slotplaats

Geef een reactie