Doarpstún Bakkeveen stelt zich voor

Wie zijn wij
Wij zijn de werkgroep die onder de vlag van de Commissie Doarpstún Bakkefean dorpsgenoten enthousiast wil maken om te kiezen voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen in de eigen tuin of buurt. Ons doel is om de komende jaren samen met de inwoners van Bakkeveen het groen in ons dorp fleuriger te maken dan nu. Vandaar de naam Doarpstún Bakkefean.

Waarom een groener Bakkeveen bijdraagt aan een gezonde leefomgeving
Uit diverse studies is gebleken dat als er meer ruimte komt voor groen in de woon- en leefomgeving, mens en dier beter gedijen. Door het planten van bomen, struiken of hagen en het inzaaien van bloemen en kruiden wordt het dorp aantrekkelijker om te verblijven en wordt een vriendelijk leefgebied gecreëerd voor onder meer vogels en insecten zoals vlinders, libellen en hommels. Als je op een plek graag woont omdat het een aantrekkelijke omgeving  is, voel je je beter en kom je er graag.

Wat gebeurt er al
De werkgroep Doarpstún Bakkefean werkt voor een meer natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het groen met buurtverenigingen en de schooljeugd. Samen met buurtvereniging De Bosk zijn enkele groenstroken ingezaaid. Het duurt wel even voor dat je dit kunt zien, zeker na de droge zomer. Met de kinderen van de basisscholen Oanrin en Betrouwen zijn zaadbommetjes gemaakt die overal uitgestrooid zijn. De kinderen hebben ook zaadjes geplant die gebruikt zijn op het kunstwerk in de vaart (Griene Weach). Momenteel zijn we bezig met een bollenactie. We hebben pakketten samengesteld die voor een schappelijke prijs worden verkocht en waarmee u uw tuin kan verfraaien.

De provincie stelt geld beschikbaar voor groene projecten. Om hiervoor in aanmerking  te komen hebben leden van de werkgroep meegewerkt aan het opstellen van een projectplan om financiële middelen te vergaren. Met een goed plan willen we in aanmerking komen voor geld uit het Mienskipsfonds. Dit doen we samen met Landschapsbeheer Fryslân. In het voorjaar hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd in Dúndelle om dorpsgenoten tekst en uitleg te geven over het realiseren van een natuurvriendelijk dorp. Bewoners van De Singels hebben het initiatief genomen om hun straten ook wat groener te maken. Hoe dat te doen wordt verder uitgedacht.

Geplaatst in: Doarpstún

Geef een reactie