Aanvragen donaties vlooienmarkt

Vlooienmarkt keert uit aan …

Vanaf 2012 ondersteunt Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen organisaties op financieel gebied.  Organisaties die het welzijn van het verblijven in Bakkeveen stimuleren en met wat financiële hulp dit verder kunnen verbeteren, dingen mee naar een bijdrage. In 2017 is ruim € 11.000,– beschikbaar gesteld aan 12 organisaties. Het bedrag is voor een groot deel ook daadwerkelijk uitgekeerd; enkele organisaties hebben blijkbaar wat vertraging met de uitvoering van de werkzaamheden, waardoor het geld nog even geoormerkt op de bank blijft staan.

De markten van 2018 zijn vrijwel allemaal succesvol geweest. De inkomsten zijn met ca € 10.000,– gestegen t.o.v. voorgaande jaren: door het mooie weer èn door een tariefverhoging.

Er wordt op 3 manieren geld uitgekeerd:

  1. Alle vrijwilligers gezamenlijk mogen naar verhouding van het gemaakte aantal uren voor de vlooienmarkt € 16.000,– doneren aan bedoelde organisaties.
  2. Organisaties kunnen aanvragen voor donaties Daar gaat deze oproep over.
  3. Sparen: het jaarlijks resterende bedrag wordt gespaard voor het mede mogelijk maken van grotere investeringen in het publieke domein: je zou kunnen denken aan Dúnsân 2.0 of centrum of iets anders wat aan de orde komt.

De oproep
We roepen organisaties op, die aanspraak op financiële ondersteuning willen maken, het formulier op onze pagina www.bakkeveen.nl/markt uiterlijk donderdag 18 oktober 2018 bij St. Vlooienmarkt Bakkeveen in te zenden (veel tijd is er dus niet).
De link naar het formulier staat bijna onderaan de genoemde pagina van de Vlooienmarkt.

Dus des te beter gemotiveerd, des te groter de kans op een (deel van de) uitkering.

De bekendmaking zal plaatsvinden op de “Bakkeveensteravond” vrijdag 9 november in Dúndelle; de geselecteerde organisaties dienen dan aanwezig te zijn om recht op de bijdrage te verkrijgen.

St. Vlooienmarkt Bakkeveen

Geplaatst in: Culturele avonden, Vlooienmarkten

Geef een reactie