“Dichterbij” over Griene Weach

Uit “Dichterbij” van september. Het ledenblad van Rabobank Drachten Friesland Oost.

PROJECT GRIENE WEACH

Discussie in Bakkeveen

De meningen over het kunstwerk in de Bakkefeanster Feart van plastic afval en een groentetuin zijn zeer verdeeld. De initiatiefne-mers zijn blij met alle reacties. Het levert bewustwording op.

Wie Bakkeveen binnenrijdt of -fietst vanuit Siegerswoude en Frieschepalen kan niet heen om het bijzondere schouwspel in de dorpsvaart. Op vier drijvende pontons staat een groot gevaarte van plastic spullen in de vorm van een grote golf, met daaronder veel groenteplanten opgefleurd met zonnebloemen. Dit is het project Griene Weach, groene golf. ‘Het is de symbolische plasticsoep die Bakkeveen overspoelt’, verduidelijkt Geert Louwes, een van de initiatiefnemers.

REACTIES
Veel inwoners van Bakkeveen zijn betrokken bij het mienskipsproject dat deel uitmaakt van Leeuwarden-Fryslán 2018. Het doel is mensen bewust te maken van de grote hoeveelheid plastic die we met z’n allen weg-gooien en van het feit dat we ook op een gezon-de wijze zelf ons voedsel kunnen produceren.
Het kunstwerk trekt veel bekijks van passanten. Auto’s gaan langzamer rijden en fietsers stappen af. Langs het fietspad staat een zuil met daarin een informatiefolder over het project. De reacties van voorbijgangers en dorpsinwoners lopen uiteen, vertelt Louwes. ‘De een vindt het niks. ‘Jildfergriemerij en in bulte plastic yn ‘e feart’, horen we wel eens. Aan de andere kant zijn er ook veel positieve reacties. ‘Goed dat jullie aandacht besteden aan dit thema en wat mooi dat jullie laten zien hoe de groente groeit.’ Hoe dan ook, het levert altijd een goed gesprek op. We kunnen uitleggen dat het geld voor het project afkomstig is van subsidieverstrekkers en dat de hoeveelheid plastic door de jeugd in bijna vier maand tijd is opgehaald. De discussies zorgen voor bewustwording.’

Kinderen
Het initiatief voor de Griene Weach is ontstaan bij Vincent Veldhoen, professioneel vrijwilliger in Bakkeveen, zoals hij zichzelf lachend noemt. Zijn wens was kunst in de vaart. Hij nam vervolgens contact op met Geert Louwes, die vanuit zijn functie bij het Nordwin College kennis heeft van groen, en een aantal kunstenaars uit Bakkeveen. ‘Samen met Plaatselijk Belang, TIP 3Provinciënland en Volkstuin-vereniging De Twakamp zijn we aan het brainstormen geslagen met uiteindelijk de Griene Weach als resultaat’, aldus Veldhoen. De kunstenaars kwamen met het idee om een golf te maken gebaseerd op de plasticsoep in de oceanen. ‘Onze huisarts pleit voor een blauwe zone, dat zijn plaatsen in de wereld waar mensen lang en gezond leven, en daar zijn de kunstenaars op ingehaakt. Zelf meer tijd nemen om te koken en vers en gezond eten bereiden in plaats van pakjes en kant-en-klaar eten van de supermarkt.’ De twee basisscholen in Bakkeveen werden bij het initiatief betrokken en waren direct enthousiast. Alle ongeveer 150 kinderen werden gevraagd plastic afval te verzamelen. Niet alleen wat ze op straat vonden, maar vooral ook door thuis de afvalstroom in de gaten te houden. In nog geen vier maanden tijd leverde hun inzamelactie vijf bigbags plastic op. ‘Dat is vijf kuub. Een gigantische hoeveelheid. Een derde ervan konden we verwerken in de golf.

GROENTE
Enkele vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het in elkaar lassen van de grote vloedgolf van 4,5 meter hoog en 11 meter lang. Alle plastic voorwerpen zijn daarna met tiewraps aan het frame bevestigd door de kunstenaars met hulp van vrijwilligers. Het gevaarte is met 18 man naar de vaart getild en op de pontons gezet. De bekisting is er omheen gemaakt en daarna is het geheel opgevuld met aarde. Er groeien palmkolen, tomaten, sperziebonen, tuinbonen, sla, rode bieten, augurken, komkommers en aubergines. De groentes zijn door de basisschoolleerlingen zelf opgekweekt in moestuinbakken, wat hun betrokkenheid nog eens extra heeft vergroot. Ondanks de warme en droge zomer is er sprake van een flinke opbrengst. De groentetuin is namelijk steeds van water voorzien. Op een naastliggende ponton is een pomp geïnstalleerd die draait op energie opgewekt door zonnepanelen. Louwes: ‘De bak van de groentetuin is relatief ondiep. Voldoende water is dus noodzakelijk. De eerste weken hebben we de planten met een emmer water gegeven. Dat was niet te doen. Dit systeem werkt goed en beregent de groente heel mooi.’

TROTS
Aan de bouw van het kunstwerk heeft een kern van tien mensen en in totaal 25 vrijwilligers meegewerkt, los van de inzet van beide scholen. Volgens Veldhoen zijn de basis-schoolleerlingen erg trots op het project waar ze de nodige tijd in hebben gestoken. De projecttrekkers krijgen complimenten dat de jeugd gedurende het seizoen het hele proces van de voedselteelt goed kan volgen. De Griene Weach is mogelijk gemaakt door de sponsoren provincie Fryslán, gemeente Opsterland, plaatselijk belang en de vlooienmarkt. Het bedrijf Macadam heeft de pontons beschikbaar gesteld. ‘En van Rabobank Drachten Friesland Oost hebben we een bijdrage ontvangen uit het Fonds Cooperatief Dividend. Daarnaast heeft de provincie een extra bedrag bijgedragen voor het meest innovatieve karakter’, zeggen de twee.

OOGSTDAG
Zaterdag 29 september is het oogstdag. Dan eindigt het project in De Slotplaats met een diner voor het hele dorp. Alle Bakkeveensters kunnen ’s middags en ’s avonds genieten van alle producten die de drijvende groentetuin heeft opgeleverd. De groentes worden verwerkt in verrassende recepten. Volgens Veldhoen en Louwes is De Weach een succes, niet alleen vanwege de bewustwording die het oplevert, maar ook omdat er zoveel mensen en verenigingen in het dorp bij betrokken zijn. ‘Het project verbindt het dorp. Fan de mienskip, foar de mienskip.’ Ze kijken nu al uit naar het vervolgproject de Doarpstúm (zie kadertekst). ‘We proberen Bakkeveen met z’n allen nog groener, bewuster en gezonder te maken door anders te gaan eten en te leven.’

DOARPSTÚN
Onder het mom ‘groen bevordert je gezondheid’ gaat de commissie Doarpstún Bakkeveen samen met Landschapsbeheer Friesland aan de slag om meer biodiversiteit in het dorp te krijgen. 35 tuinen van particulieren en tien boerenerven worden groener ingericht. Bermen worden ingezaaid met een bloemenmengsel en er komen planten en bomen waar bewoners van kunnen eten. ‘De inwoners plukken er letterlijk en figuurlijk de vruchten van’, aldus Geert Louwes.

Hieronder de 4 betreffende pagina’s als kopietje.

 

Geplaatst in: Griene Weach

Geef een reactie