Iepenloftspul met veel jeugdspelers

[Uit Sa! van 20 juni]

Om met het slot te beginnen: dat wordt een kippenvelmoment. Alles draait om overleven met een forse dosis fictie en fantasy en een vette knipoog naar de taalstrijd. In de duinen en het zwembad organiseert de jeugdafdeling van Nij Begjin viermaal de voorstelling ‘Oerlibje’.

Toneelvereniging Nij Begjin in Bakkeveen heeft het geluk over een fors aantal jeugdspelers te beschikken. Het zijn er maar liefst vijfentwintig. Begin vorig jaar speelde de jeugd theaterdiners en dat smaakte naar meer. “Se ha der nocht oan”, zegt Geert Louwes, zelf veertig jaar lid van Nij Begjin.

Begin dit jaar speelde de jeugdafdeling het zelfbedachte stuk ‘Go with the flow’ met vijf uitverkochte voorstellingen. Tijdens de repetities liep regisseur Marit Bamboe over de zandvlakte bij het dorp. “Se kaam by my en sei dat se noch in moai stik hie wêr’t se in lokaasje foar socht.” Een hele klus zo vlak na het vorige, bedacht Louwes. “Mar ik sei: as ik it jild derfoar by elkoar krij, dan giet it troch.” En dat lukte.

‘Oerlibje’ wordt niet alleen gespeeld door de jeugd. “Der bin no 35 spilers en der komme noch steeds guon by.” ‘Oerlibje’ speelt in de huidige tijd maar kan evengoed geplaatst worden in toekomst of verleden. “It is in striid tusken mienskippen mei hjoeddeistige tematyk en ferbining tusken jong en âld.” In overleg met de regisseur is het stuk geënt op de omgeving van Bakkeveen, het drieprovinciënpunt waar ooit strijd woedde tussen de diverse gemeenschappen.

Hoe houd je je als dictatoriaal bestuurder staande in een armoedige maatschappij, waar angst en honger heerst? De absurdistische voorstelling verhaalt over Banevka, bestaande uit vijf gemeenschappen. “Bij Bakkefean gie de striid ea tusken de gemeenten Opsterlân, De Like, Smellingerlân, Eaststellingwerf en Noordenveld. Marit hat it stik bewurke en dit gegeven deryn weromkomme litten.”

Banevka wordt geleid door een dictatoriale burgemeester. Zijn secondant heeft veel invloed en maakt de strijd steeds wreder. “Hy hat betocht om fan eltse mienskip ien persoan út te lotsjen. De minsken dy’t útlotte binne, gean de striid mei elkoar oan om sa de rêst ûnder de rest fan de mienskippen te bewarjen.” Hoofdrolspeelster is Mirthe Landzaat (16).

Het verhaal start in de duinen van Bakkeveen, in het trailer-trashpark en eindigt dramatisch in het water van zwembad Dúndelle. ‘Oerlibje’ gaat over strijd, maar onderliggend is er een tweede strijd: de taalstrijd. “By it oanfreegjen fan subsydzje wie dat in punt. Foar subsydzje moast it in Frysk stik wêze, mar net al ús jeugdspilers prate Frysk. Ast dêr op selektearrest, bliuwt der mar in lyts groepke oer.” Louwes slaagde erin de subsidieverstrekkers te overtuigen. “Want yn it stik kinst dochs ek net de minsken fan de Stellingwerven en De Like Frysk prate litte? En ek de boargemaster út de haadstêd praat gjin Frysk.”

Oerlibje
‘Oerlibje’ is een productie van Jeugdtheater Bakkefean, toanielselskip Nij Bigjin in samenwerking met het Radius-project van Allardsoog. Voorstellingen op 23, 24, 30 juni (20.30 uur) en 1 juli (16.30 uur). Voorverkoop: 12,50 euro; t/m 12 jaar 6,25 euro. Kaarten via [email protected] of 0516-541493. bakkeveen.nl/toneel

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

2 reacties op “Iepenloftspul met veel jeugdspelers

  1. ytsje Wilstra zegt:

    ik haw it Lêzen yn de krante in hiele Ljouwerter krante it is fêst in hiel moai stik

  2. Yvonne zegt:

    Heb er zin in. Tot volgende week zondag

Geef een reactie