Doorstart peuteropvang Bakkeveen …..

Onderstaand bericht is afkomstig uit de Sa! van 27 september. Het gaat over sluiting van 5 peuteropvang lokaties in Opsterland, waaronder Bakkeveen.

De oudercommissie van de Dúnkabouters in Bakkeveen is achter de schermen druk bezig met het zoeken/kiezen van een overname kandidaat. “Het is streven is dat we gewoon open kunnen blijven voor de peuters zonder tijdelijke sluiting“, aldus Laura Teeuwen namens de oudercommissie.

 

[Hieronder het artikel uit Sa! van 27 september]Exploitant KinderOpvang Opsterland stopt per 20 oktober met de peuteropvang in Bakkeveen, Lippenhuizen, Langezwaag, Terwispel en Nij Beets. Het bedrijf spreekt zelf van een vertrouwensbreuk met de gemeente Opsterland. De gemeente zegt handhavend op te moeten treden omdat de exploitant haar zaakjes niet op orde heeft.

In het voorjaar van 2016 kreeg De Torteltuin uit Heerenveen de vijf locaties in handen, nadat de oudercommissies in deze dorpen het bedrijf hadden gevraagd een bod uit te brengen bij de curator van het failliete Timpaan Kindercentra. Het was voor de kleinschalige opvang in deze dorpen de redding, nadat andere gegadigden hadden afgehaakt. De Torteltuin bracht de vijf locaties onder in een nieuwe onderneming: KinderOpvang Opsterland BV.

Inspectie

Medio vorig jaar kwam de GGD Fryslân in opdracht van de gemeente Opsterland op de locaties langs voor de gebruikelijke inspectie op het naleven van de regels. Hierbij zijn tekortkomingen en overtredingen geconstateerd, die een jaar later nog niet naar tevredenheid van de GGD waren aangepakt. Het gaat hierbij onder andere over het pedagogisch beleid. De gemeente Opsterland legde vervolgens een last onder dwangsom op om de exploitant alsnog te bewegen de benodigde maatregelen te nemen.

Die stap heeft KinderOpvang Opsterland er uiteindelijk toe gezet om de locaties nu te sluiten. Ze ziet geen mogelijkheid om de benodigde investeringen op deze relatief kleine locaties terug te verdienen. Bovendien hadden de ondernemers sterk de indruk dat de gemeente Opsterland ook geen vertrouwen meer in hen had. Volgens Piet Bakker, adviseur en woordvoerder van de exploitant, zijn er nog tevergeefs alternatieve oplossingen onderzocht. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met mogelijke overnamekandidaten. “De enige manier om onder de dwangsom van tienduizenden euro’s uit te komen was investeren of de activiteiten staken. Er is voor dat laatste gekozen.”

De exploitant heeft zich inmiddels uit laten schrijven bij het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De zes medewerkers is ontslag aangezegd, de locaties worden binnenkort leeggehaald. Bakker: “Er is links en rechts nog enige discussie over eigendommen, maar we willen dat in goed overleg oplossen.”

Aan ouders en aanbieders

Volgens wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland is het een duidelijke zaak. De gemeente heeft in de peuteropvang alleen een toezichthoudende taak. “En die willen wij goed uitvoeren, daar zijn we streng in. Het naleven van regels in de peuteropvang ligt gevoelig. De exploitant was gewoon te laat met het doorvoeren van verbeteringen, de grens is bereikt.”

Hoe het nu verder moet met de peuteropvang in de vijf dorpen is volgens Kooistra in eerste instantie niet aan de gemeente. “Dat is een zaak voor de ouders en de aanbieders. Zo is het nu wettelijk geregeld. De ouders kiezen de aanbieder, daarin speelt de gemeente geen rol.” Kooistra heeft wel begrepen dat er in een aantal dorpen initiatieven zijn om de peuteropvang toch overeind te houden.

Geplaatst in: Dúnkrûmels

Geef een reactie