Dit mag je niet missen…

Dit weekend wordt ‘It Van Drooge Mystearje’ opgevoerd in Dûndelle. Inmiddels is het zaterdag uitverkocht en voor vrijdag en zondag zijn er nog enkele kaarten. Dus wil je dit niet missen, de kaarten kun je kaarten ophalen bij Dûndelle een de balie, via [email protected] of bel 0516 541493

Trailer Iepenloftspul ‘It Van Drooge Mystearje’

Starttijd: 21:00
Locatie: Dundelle, Bakkeveen
Openluchtspel op vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 juni.
Reserve data: maandag 26 en dinsdag 27 juni

It van Drooge Mystearje
Meester Lambertus van Drooge was van 1868 tot 1902 onderwijzer in Bakkeveen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het dorpsleven. De Openbare Lagere School in Bakkeveen is naar hem vernoemd geweest. Over zijn leven en werk is heel veel schriftelijk vastgelegd.
De persoon Van Drooge staat centraal in een toneelstuk dat geschreven dat in juni 2017 als een openluchtspel opgevoerd zal worden in Bakkeveen. Hetis geschreven door Keimpe Vlietstra. Het is een project van de Historische Vereniging Bakkeveen, de Toneelvereniging Nij Begjin, het Jeugdtoneel Bakkeveen en de Brassband Opsterland. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de scholen in Bakkeveen en  andere lokale verenigingen. Jelte Albada is de regisseur.
De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni om 21.00 uur op het terrein van het zwembad Dúndelle in Bakkeveen. De toegangskaarten worden kunnen vanaf 9 mei à € 12,50 gekocht aan de kassa van Dúndelle.
Gebeurtenissen in het leven van Van Drooge en van andere inwoners van Bakkeveen die werkelijk hebben plaatsgevonden vormen het kader waarin grote thema’s de revue passeren. Die thema’s zijn:
de armoede en achterstand op het platteland tegenover de snelle ontwikkelingen in en de rijkdom van de steden,
het spanningsveld tussen de liefde voor een partner en de toewijding aan het grote doel van de verheffing van de armen en de arbeiders,
de strijd tussen vernieuwers en mensen voor wie de traditionele waarden leidend zijn,
de ruimte en de vrijheid die het leven op een dorp met zich meebrengt versus de beperkingen van het leven in een kleine gemeenschap vol jaloezie waar iedereen alles van iedereen weet,
het contrast tussen het leven in Bakkeveen nu en let leven in de tweede helft van de negentiende eeuw,
de emancipatie van de burgerij
en de nieuwe verhouding die groeit tussen het bestuur van gemeentes en dorpen.
Ook op andere wijze zal in de periode maart tot juni 2017 aandacht geschonken worden aan hoe het onderwijs in de loop van de tijd veranderd is. In samenwerking met Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht wordt een tentoonstelling georganiseerd van materialen en hulpmiddelen die vroeger in het onderwijs  gebruikt zijn. Daarbij zullen ook werkstukken getoond worden die in de periode 1850 tot 1900 in de school in Bakkeveen door leerlingen zijn gemaakt.
Leerlingen van de scholen in Bakkeveen zullen kunnen ervaren hoe het onderwijs ruim honderd jaar geleden gegeven werd. In samenwerking met de Vrouwen van Nu wordt een tentoonstelling georganiseerd van werkstukken (vooral merklappen) die in het kader van het handvaardigheidsonderwijs in de loop van de tijd zijn gemaakt op school zijn gemaakt.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie