AED is verhuisd

Sinds heden is de 24-uurs toegankelijke AED in Bakkeveen verplaatst.

Oude lokatie: Hoek Mjumsterwei/Nije Buorren bij voormalig Bolhuis onder de luifel

Nieuwe lokatie: Vlak naast de ingang onder de overkapping van kapsalon Greatz Hair, Weverswal 3. De toegangscode is ongewijzigd.

Voor meer informatie over de AED’s in Bakkeveen: klik hier

Geplaatst in: 2017-gebeurtenissen

Geef een reactie