Lezing: vrijheidsdrang van Maarten Luther

De wereld staat dit jaar stil bij het feit dat Maarten Luther als monnik en filosofiedocent in Wittenberg 500 jaar geleden in opstand kwam tegen de toen heersende macht van de kerk. Met dr. Jak Verwaal, predikant van de PKN-gemeente It Keningsfjild (Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen), blikken we donderdag 30 maart in de St. Piter in Ureterp terug naar die voor de samenleving rumoerige tijd.

Ten tijde van Luther, de late middeleeuwen, overheersen de adel en Rooms-Katholieke Kerk het dagelijkse leven. Ze hebben de economie in hun greep. Kloosterorden opereren als machtige multinationals. Veel boeren en hun personeel zijn sterk afhankelijk van beide ‘instituten’. De leefomstandigheden waren daarnaast slecht. Met een gemiddelde levensverwachting van 35 jaar, was de dood alom aanwezig in het dagelijkse leven.

De kerk die met de belofte van de hemelse zaligheid troost zou moeten bieden, schept angst voor de duivel, het vagevuur en de hel. De rijken der aarde weten eraan te ontsnappen door via zogeheten aflaten de straf op de zonde af te kopen. De taal van de kerk, Latijn, is voor leken ontoegankelijk.

De tijd is rijp voor een opstand. Op meerdere fronten is die in die periode gevoerd. Jak Verwaal licht in dit jubileumjaar de rol van Maarten Luther – die omgeven is door veel verhalen en halve waarheden – daarin uit.

De lezing op 30 maart 2017 in de St Piter aan het Selmien in Ureterp, die voor iedere belangstellende toegankelijk is, begint ’s avonds om 20.00 uur. Bij de toegangsprijs van 5 euro is een consumptie inbegrepen.

Geplaatst in: Kerken

Geef een reactie