Enquete: senioren woningbehoefte in Bakkeveen

De is de 2e in een serie van meerkeuze vragen over de toekomstvisie van Bakkeveen.

In de vorige enquête hebben we uw mening gevraagd over woonbehoefte in het algemeen. In deze 2e enquête gaan we in op de behoefte specifiek voor senioren. Ook nu weer een paar vragen èn tevens de mogelijkheid om een toelichting te geven. De eerste enquête heeft al 86 reacties opgeleverd; in vele ervan wordt ook een toelichting gegeven. Dat helpt om de mening duidelijker te maken. De resultaten worden -anoniem- toegevoegd aan de resultaten van de dorpsvisie.

Plaatselijk Belang Bakkeveen werkt zoals bekend aan actualisatie van de dorpsvisie. Het is de bedoeling tijdens de ledenvergadering van eind maart een aantal concepten te agenderen. De werkgroepen hebben nog wel de hulp van de inwoners nodig om tot een voldoende onderbouwde dorpsvisie te komen. Daarom krijgt u de komende weken nog een aantal meerkeuzevragen voorgelegd. We verzoeken u vriendelijk ons te helpen en uw mening in deze korte enquête aan te geven.

U kunt ook (graag zelfs) een toelichting geven. Deze toelichting is ook handig als de meerkeuzevragen naar uw mening onvoldoende keuzemogelijkheden geven of dat de voorgestelde keuzes u weinig haalbaar lijken.

Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie