Toelichting over Zonnepark Bakkeveen


Beste inwoners van Bakkeveen,

Met belangstelling hebben wij de reacties gelezen op dit forum met betrekking tot ons idee om een zonnepark te realiseren in Bakkeveen. Gezien de reacties lijkt het ons, als initiatiefnemers, verstandig kort toe te lichten hoe wij de informatievoorziening richting het dorp vorm willen geven. Wij hebben het navolgende stappenplan in werking gezet:


Stap 1:            
Plaatselijk belang informeren over onze ideeën.

Stap 2:                               
De omwonenden en direct belanghebbenden informeren middels een informatiebijeenkomst.

Stap 3:                
De mening van omwonenden en direct belanghebbenden peilen middels een enquête.

Stap 4:  
De eventuele reacties van omwonenden en direct belanghebbenden verwerken.

Stap 5:
Een informatiebijeenkomst houden voor het gehele dorp.

Stap 6:          
Aan de hand van de reacties vanuit het gehele dorp afwegen of wij dit idee verder gaan uitwerken.


Bovengenoemd stappenplan lijkt ons, als initiatiefnemers, de meest voor de hand liggende volgorde.
In deze verkennende fase hebben wij gemeend, “als goede buur”, eerst de omwonenden en direct betrokkenen te informeren en hun mening te peilen. Dit is inmiddels gebeurd.
De stappen 1 tot en met 3 zijn doorlopen.

Het is altijd onze intentie geweest om het volledige dorp te informeren.
Helaas vond iemand het nodig om afgelopen week verschillende journalisten te informeren over ons idee wat inhoudt dat u ons idee nu via de krant moet vernemen. Jammer, want wij hadden onze plannen liever zelf toegelicht aan het
dorp.

Wij zijn erg enthousiast over dit idee omdat het een grote bijdrage kan leveren in de noodzakelijk opwekking van duurzame groene energie.
Ook gaat dit plan er vanuit dat iedere inwoner van Bakkeveen kan mee participeren in dit duurzame initiatief. Op die manier wordt het een plan voor en door Bakkeveen!

Hoe gaat het nu verder?
De komende dagen zullen wij de enquêteformulieren beoordelen die wij van de omwonenden en direct betrokkenen hebben retour gekregen. Afhankelijk van de wijze waarop de geënquêteerden reageren,  zullen
wij het plan verder uitwerken en vervolgens presenteren aan het dorp. Mocht het zover komen, dan zullen wij daarna wederom, nadat het dorp haar mening heeft gegeven, moeten beoordelen of ons idee verder uitgevoerd kan worden.

Nogmaals, het gaat om een idee.
Het is zeker geen definitief initiatief wat al “in de achterkamers” zou zijn geregeld. Juist niet. Wij willen op een zeer zorgvuldige manier ons voornemen presenteren. Maar wel stapsgewijs.

Nicolaas
Jannes
Michael
Martijn

Geplaatst in: 2016-gebeurtenissen, Algemeen, Bakkeveen, Gebeurtenissen

2 reacties op “Toelichting over Zonnepark Bakkeveen

  1. Anton Holleboom zegt:

    Heeeel goed verwoord mannen. Uitstekend plan.

  2. Huub Bouma zegt:

    Heel goed dat we als dorp op de hoogte worden gehouden.

Geef een reactie