Vlooienmarkt deelt uit ….

De 12 vlooienmarkten van 2016 zijn weer achter de rug. Het was een lastig jaar. De verbouwing van de terreinen duurde veel langer dan verwacht. Hierdoor moest er veel geimproviseerd en uitgeprobeerd worden. Pas rond de bouwvak trad stabilisatie op in het beschikbaar zijn van terreinen. Nu is ook bijna iedereen gewend en gaat het plaatsen van de standhouders ’s ochtends vroeg weer sneller en gemakkelijker.
Daarnaast hebben we veel last van regen gehad. Meestal niet op de marktdag zelf, maar vlak ervoor. Wie herinnert zich niet de wolkbreuk boven Bakkeveen op vrijdagavond 3 juni. 30 tot 40 mm regen op de toch al natte weilanden. Desondanks is de markt toen ook weer helemaal door kunnen gaan. De grootste problemen waren er op de markt van 6 april 2016. Door de verbouwing bijna geen verharde plaatsen beschikbaar en grote delen van de weilanden ook onbruikbaar door de natte. Hierdoor zijn er toen standhouders naar huis gestuurd en parkeren voor bezoekers moest langs de straten. Liet het juist die dag mooi weer zijn, dus erg druk. Bezoekers hebben erg ver moeten lopen, maar het is allemaal weer gelukt…

Al met al hebben we ongeveer hetzelfde aantal standhouders als in 2015 mogen begroeten. Het aantal betalende parkeerders was wat minder, doordat met name de eerste markt (en later af en toe keinschalig) het parkeerweiland niet gebruikt kon worden en naar de bermen moest worden uitgeweken.

De vlooienmarkten worden door vrijwilligers van sportverenigingen georganiseerd en deze verenigingen ontvangen hiervoor jaarlijks tot nu toe nog een vast bedrag. Na aftrek van de daadwerkelijke kosten worden alle resterende inkomsten aan het dorp beschikbaar gesteld. In 2012 is begonnen met het ondersteunen van andere dan de sportverenigingen, omdat de inkomsten voor de organiserende verenigingen eigenlijk te hoog werden. In 2012 was het beschikbare bedrag voor verdeling € 2.500,– ; in 2013 is ruim € 5.000,– utgekeerd; in 2014 ruim € 10.000,– , in 2015 € 9.000,– en in 2016 ….. € 10.650,–

2016
Op de Bakkeveenster Avond van 12 november 2016 heeft voorzitter Joop Nieuwdam bekend gemaakt welke organisaties voor een ondersteuning in aanmerking zijn gekomen. Er waren 16 verzoeken voor een financiële bijdrage ontvangen; 12 hiervan zijn gehonoreerd. Vier verzoeken waren nietpassend bij de doelstelling of onvoldoende uitgewerkt/onderbouwd.

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen worden als criteria gesteld dat men ook zelf via andere wegen naar financiële ondersteuning zoekt èn dat de bijdrage het welzijn in Bakkeveen of naaste omgeving verbetert. Heeft een organisatie vaker geld aangevraagd dan gaat de prioriteit wat naar beneden. Organisaties die duidelijk aangeven hoe hun financiële positie eruit ziet hebben een streepje voor.

BedragOrganisatieToelichting
€ 1.500,–Toneelvereniging Nij Bigjin & Historische verenigingRealisatie Openluchtspel Van Drooghe in juni 2017 (garantstelling)
€ 750,–Stichting dorpsfeest BakkeveenZomeravond activiteiten (€ 150,– per activiteit)
€ 500,–Natuurvereniging BakkeveenAanschaf 4 bijenhotels
€ 500,–Muziekpodium BakkeveenBijdrage in exploitatie
€ 1.500,–TIP-Bakkeveen/3ProvinciënlandBijdrage aan inrichtingskosten kantoor bij verhuizing
€ 500,–HimmelploechSchoonhouden van het dorp
€ 500,–SinterklaascommissieSinterklaasintocht
€ 1.000,–Brassband OpsterlandBijdrage jeugdopleiding
€ 900,–Vrouwen van NuBeamer + scherm in Dúndelle. Ook voor bijeenkomsten andere organisaties gratis te gebruiken.
€ 500,–Stichting Survival BakkeveenBijdrage aan jaarlijkse Survivalrun
€ 1.000,–Rijvereniging DúnrutersBijdrage jaarlijks Concours Hippique
€ 1.500,–Plaatselijk Belang BakkeveenBijdrage aan te ontwikkelen natuurwandelpad (garantstelling)

Het geld wordt uitgekeerd zodra duidelijk is dat de kosten zeker zullen worden danwel zijn gemaakt om het gestelde doel van de betreffende organisatie te bereiken.

Vervolgens resteerde er nog ca € 11.000,–. Deze is toegevoegd aan de reserve voor investeringen in het kader van het Dúnsânproject Fase 2.

Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen genereert haar inkomsten door het organiseren van 12 vlooienmarkten per jaar. Er worden daartoe standplaatsen aan standhouders verhuurd en er wordt een geringe betaling van € 1,– gevraagd aan bezoekers voor het parkeren van de auto op de daarvoor bestemde weilanden. Gemiddeld waren er afgelopen jaar 464 standhouders per markt met als topper 743 op 7 mei 2016.
Publiek kan grote keuze maken uit de aangeboden goederen en die goederen voor relatief weinig geld weer nuttig hergebruiken. Er wordt met vrijwilligers gewerkt en alle opbrengsten worden lokaal maatschappelijk besteed. Zie www.bakkeveen.nl/markt

Geplaatst in: vlooienmarkt_2016, Vlooienmarkten

Geef een reactie