Wandelen voor water

Wandelen voor Water gezamenlijke sponsorloop basisscholen Bakkeveen

Op 11 mei 2016 gaan alle leerlingen van cbs Betrouwen en obs De Oanrin gezamenlijk meedoen aan de sponsorloop “Wandelen voor Water“. Op deze actiedag gaan de leerlingen zo met elkaar geld inzamelen voor schoon drinkwater en toiletten op scholen in Kenia, Oeganda en Tanzania.

We willen natuurlijk graag zoveel mogelijk publiek op deze dag. Daarom sturen we jullie nu alvast deze vooraankondiging. Zo hopen wij dat iedereen alvast deze dag wil gaan vrijhouden in de agenda’s.

Wandelen voor Water 2016.
Wandelen voor Water is een landelijke sponsorloop waarbij scholen geld kunnen inzamelen voor een goed doel. In 2016 wordt er bij Wandelen voor Water geld ingezameld voor drinkwaterprojecten in Kenia, Oeganda en Tanzania. In deze arme landen komt er geen drinkwater uit de kraan zoals wij dit in Nederland gewend zijn. Voor schoon drinkwater moeten de kinderen heel ver lopen.

Tijdens de sponsorloop Wandelen voor Water 2016 gaan onze leerlingen straks zelf een wandelen, waarbij ze een rugzak met water moeten dragen. Onze leerlingen zullen zo ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden elke dag moeten meemaken. De wandeltocht is

  • voor groep 6 t/m 8:           6 kilometer.
  • voor groep 3 t/m 5:           3 kilometer.
  • voor groep 1 t/m 2 :           1 kilometer.

De bedoeling is dat onze leerlingen zich laten sponsoren voor deze wandeltocht. Met het sponsorbedrag kan hulporganisatie Simavi drinkwaterprojecten gaan realiseren in Kenia, Oeganda en Tanzania. Meer informatie over dit project vindt u op de website www.simavi.nl/wandelenvoorwater

Gastlessen vòòraf op school.
Behalve de inzameling van giften wil Wandelen voor Water de leerlingen een beter besef meegeven over de situatie in ontwikkelingslanden. De kinderen hebben daarom gastlessen gehad op school over de noodzaak van veilig drinkwater en goede hygiëne in relatie tot een goede gezondheid.

Landelijke initiatief
Wandelen voor Water is een landelijk initiatief dat Aqua for All jaarlijks organiseert. Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal sponsorlopen. Na de gastles van Simavi op school krijgen alle kinderen een sponsorformulier mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen daarna sponsors gaan zoeken, bijv. bij ouders, familie, buren, vrienden en kennissen.

Dus komt er binnenkort een kind bij u aan de deur, dan weet u alvast waarvoor het is.

Wij hebben al erg veel zin in deze actiedag Wandelen voor Water 2016.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!

Met vriendelijke groet,

Anky Kerkstra                 Pieter Nauta
directeur                           directeur
obs de Oanrin                  cbs Betrouwen

Geplaatst in: Voorzieningen

Geef een reactie