Herdenking monument verzetsstrijders Allardsoog

Traditiegetrouw speelden schoolleiding en leerlingen uit de hoogste klassen van OBS  De Oanrin en CBS Betrouwen uit Bakkeveen, maandag 11 april 2016, een indrukwekkende rol bij de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers Allardsoog. Het was 71 jaar geleden dat in de vroege ochtend van 10 april 1945, tien gevangenen uit het Huis van Bewaring in Groningen naar Allardsoog werden vervoerd en ter plaatse laaghartig werden doodgeschoten. De herdenking werd bijgewoond door een aantal nabestaanden, waaronder een aantal familieleden van A. van der Woude en  Frits Sanders, de zoon van verzetsstrijder en oorlogsslachtoffer A.P.B. Sanders uit Oude Pekela.

De herdenkingsplechtigheid werd geopend met een toespraak van dhr. Gert van Engelenburg van CBS Betrouwen.  Aansluitend  werd een minuut stilte in acht genomen en het Nederlands Volkslied gezongen. Voorafgaand aan de kranslegging door de gezamenlijke scholieren werd door de  leerlingen Amarins Klooster en Gabiër Martina van CBS Betrouwen en Philine Hoogeveen en Lotte Vijfschagt van OBS De Oanrin, een prachtig passend gedicht voorgedragen.

In haar toespraak ging burgemeester Ellen van Selm in op het belang van het bewaren van de plaatselijke oorlogsgeschiedenis. Je kunt je bijna niet voorstellen dat op deze prachtige en rustige plek in de vroege ochtend van 10 april 1945 zomaar tien mannen werden vermoord. Een zinloze daad, want de oorlog kon niet meer worden gewonnen. Hun familie, vrienden en bekenden bleven verdrietig achter. Deze mannen streden voor vrijheid en onafhankelijkheid. Onze vrijheid en onafhankelijkheid en zij stierven als verzetshelden een paar dagen voordat Bakkeveen en Nederland werden bevrijd. Voor hen was het helaas te laat. Het monument laat ons niet alleen stilstaan bij het verleden, ook laat het ons stilstaan bij wat er nu om ons heen gebeurt. Want ook nu gebeuren er overal op de wereld verschrikkelijke dingen. In deze tijd kun je niet meer zeggen: “Dat gaat ons niet aan.” De aanslagen in Parijs en nu kortgeleden in Brussel maken ons angstig. Toch moeten we proberen die angst niet de boventoon te laten voeren. Het is belangrijk om jullie te betrekken bij dit verleden maar ook bij de toekomst. Laten we daar met elkaar samen aan werken.

De plechtigheid werd afgesloten met een emotionele en indrukwekkende toespraak van Alet van der Woude, de kleindochter van oorlogsslachtoffer Anne van der Woude.

Geplaatst in: 2016-gebeurtenissen

Geef een reactie