Hartstichting: opbrengst collecte

De collecte voor de Hartstichting, die van 18-23 april jl. is gehouden, heeft in Bakkeveen

€ 1453,50 opgebracht.

Iedereen, die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen – alle gulle gevers en natuurlijk ook de collectanten – van harte bedankt!

Namens de Hartstichting,
Margriet Dijkstra, vrijwilliger.

Geplaatst in: Voorzieningen

Geef een reactie