3PWT: oversteek hulpen gevraagd

Op zaterdag 14 mei wordt de 3 Provincien Wandeltocht gehouden. De routes lopen dit jaar in oostelijke richting.

De organisaties van de tocht bestaat uit vrijwilligers. De onontkoombare kosten (w.o. publiciteit) worden gesponsord. De bijdragen van de deelnemers gaan naar een goed doel; dat is dit jaar Het Rode Kruis en specifiek voor vitaliteitsweken voor zorgbehoevenden op de Henry Dunant. Klik hier voor meer info.

Er werken vrijwilligers voor de organisatie, routes uitzetten, inschrijving, gastheer/gastvrouw, parkeren, rustpunten, stempelen onderweg, etc.

We hebben dit jaar ca 5 personen nodig die de wandelaars helpen met uitkijken bij het oversteken van de drukkere straten. Die drukkere straten zijn de wegen buiten de 30 km zones.

De vraag is: wie wil zaterdag 14 mei een aantal uurtjes helpen om de wandelaars veilig te laten oversteken? Het (auto)-verkeer wordt niet geregeld, maar de wandelaars wordt geholpen met uitkijken zodat iedereen veilig over kan steken. De lokaties liggen met name in Een-West en Een.

Info en aanmelden: [email protected].  Bellen met Jan van Dalen kan ook: 06-5117 5883.

Meer info over de wandeltocht: www.3wandel.nl 

Geplaatst in: 3 Provinciën Wandeltocht

Geef een reactie