Collecte Nierstichting

DE WACHTLIJST MOET KORTER!

GEEF AAN DE COLLECTANT IN BAKKEVEEN
TIJDENS DE NIERSTICHTING COLLECTE

Zo’n 85.000 vrijwilligers gaan van 14 tot en met 20 september in heel Nederland van deur tot deur, tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Bakkeveen gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om de wachtlijst voor donornieren te verkorten. Dat is hard nodig. De wachttijd voor een donornier is 4 jaar. Jaarlijks komt voor 200 mensen een donornier te laat. De wachtlijst moet korter!

Het leven van veel nierpatiënten staat in het teken van wachten. Dialysepatiënten wachten zo’n drie keer per week vier uur lang, tot hun bloed is gespoeld. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste oplossing, maar de wachttijd voor een donornier is gemiddeld 4 jaar. Jaarlijks komt voor 200 nierpatiënten een donornier te laat. De Nierstichting vindt dat onacceptabel. In aanloop naar en tijdens de collecteweek voert de Nierstichting daarom campagne: ‘De wachtlijst moet korter!’.

Collecte essentieel
Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting.

Wachtlijst verkorten en meer
“Met de collecte-inkomsten kan de Nierstichting de wachtlijst voor donornieren helpen verkorten, maar de Nierstichting doet meer: het financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van nierpatiënten in het dagelijks leven en het voorkomen van meer nierziekten. De Nierstichting zet, alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Dat kan alleen dankzij de steun van collectanten en donateurs. Kijk op Nierstichting.nl of wacht op de collectant.”

In cijfers

  • 6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blijven.
  • Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 nierpatiënten.
  • De wachttijd voor een donornier is gemiddeld 4 jaar.
  • Eind 2013 stonden 735 nierpatiënten op de wachtlijst.
  • Jaarlijks overlijden 200 nierpatiënten omdat een donornier te laat komt.
  • 85.000 vrijwilligers collecteren van 14 t/m 20 september 2014 voor de Nierstichting.
  • In 2013 bracht de collecte 3,6 miljoen euro op; de totale inkomsten in 2013 waren 17,4 miljoen.
  • 74% van alle inkomsten van de Nierstichting in 2013 werden besteed ten bate van nierpatiënten (in de vorm van onderzoek en innovatie, ondersteuning patiënten, voorlichting en lobby).

En wat u ook nog even moet weten:

U kunt uw oude guldens ook aan de collectant kwijt
En alle overgebleven vreemde valuta uit uw vakantie land

Nog meer weten kijk op de website van de Nierstichting: www.nierstichting.nl

Nierstichting Leven gaat voor.

Namens de Nierstichting in Bakkeveen

Mariël van Aalst
Johanna Ekas
Geert Louwes

Geplaatst in: Oproepen

Geef een reactie