Werk in de natuur

Werkzaamheden van It Fryske Gea in de natuurterreinen van Bakkeveen

In de maanden augustus en september van dit jaar vinden werkzaamheden plaats in de natuurgebieden van It Fryske Gea oostelijk van Bakkeveen, namelijk in en rondom de Harmsdobbe nabij de Bakkefeansterdunen en in het bos op de Heide fan Allardseach.

Harmsdobbe:
Door verlanding groeit deze poel steeds verder dicht met riet en waterplanten, waardoor de oppervlakte open water steeds kleiner wordt. Voor allerlei planten en dieren is het echter belangrijk dat er voldoende open water blijft. Ook opslag van bomen en struiken rondom de Harmsdobbe doet afbreuk aan het open karakter van de poel. Met name voor reptielen is het belangrijk dat de poel in open verbinding blijft met het heidegebied.

Aan de achterzijde zal een deel van de poel met behulp van een rupskraan worden opgeschoond, zodat de verlanding weer overgaat in water. De houtopslag aan de voorzijde zal worden afgezet, tevens zullen de stobben worden gefreesd. Op andere delen rondom de poel zal de houtopslag worden afgezaagd en verwijderd.

Bos op de Heide fan Allardseach:
In het verleden zijn grote delen van de Heide fan Allardseach volgelopen met houtopslag. Een deel van deze houtopslag wordt gekapt. Het kappen van bomen in dit natuurgebied heeft als doel om de onderlinge heidepercelen te vergroten en beter met elkaar te verbinden. Ook de oude “Hollewei” zal door de kap beter beleefbaar worden. Na het kappen en afvoeren van stam- en takhout zal de strooisellaag worden verwijderd zodat er weer heide kan ontkiemen.

De werkzaamheden zouden tijdelijk enige overlast kunnen veroorzaken, maar mogelijke rijsporen en andere beschadigingen zullen na afloop worden hersteld.

It Fryske Gea vraagt uw begrip voor de genoemde werkzaamheden en de mogelijk daar uit voortkomende overlast.

Als u vragen heeft dan kunt u deze stellen aan Arnoud Doornbos, adviseur bureau Eelerwoude, toezichthouder tijdens de werkzaamheden, telefoon 0521-324404.

It Fryske Gea, provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Tel. 0512 381448  www.itfryskegea.nl

Geplaatst in: t Fryske Gea

Geef een reactie