Enquete historische vereniging

In de ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen van 19 juni 2014 is besproken welke activiteiten de leden graag voortgezet zien, dan wel in gang gezet willen zien. Dit agendapunt krijgt een vervolg in een enquête: zie onderstaand.

Het is voor velen interessant om over de geschiedenis van Bakkeveen te lezen of op andere wijze hiervan kennis te nemen.
Maar …. ook individueel en in groepsverband kan een ontdekkingstocht naar de vroegere jaren van Bakkeveen en haar bewoners interessant zijn. Op zoek naar vroeger en de kennis delen met de andere leden.

Onderstaand stelt de Historische Vereniging haar leden een aantal vragen.

De vragen hebben betrekking op:

  • Het belang van het onderwerp.
  • De bereidheid om een bijdrage te leveren aan de uitwerking.
  • Suggesties over welke partner of persoon we bij de uitwerking kunnen betrekken.

Er zijn 10 voorgestelde onderwerpen. Per onderwerp dient de mening gegeven te worden en de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de uitwerking. Bij elke vraag kunnen suggesties worden ingevuld.

We hopen dat er voldoende animo zal zijn om komend jaar voortvarend met de historie verder aan de slag te gaan. Onderstaande enquête graag invullen uiterlijk 10 september.

Bestuur Historische Vereniging Bakkeveen.

Geplaatst in: Activiteiten, Historie

Geef een reactie