Uitnodiging Historische Vereniging: ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen

Donderdag 19 juni 2014 om 20.00 uur in Nieuw Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen

Let op: voorafgaand aan de ledenvergadering is er de gelegenheid om deel te nemen aan een Historische wandeling over het Allardsoog, begeleid door Mieke Willebrands. De wandeling begint om 18.45 uur vanaf de parkeerplaats van Nieuw Allardsoog.

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ledenvergadering 16 april 2013 (klik hier)
  3. Jaarverslag 2013 (klik hier)
  4. Verslag kascommissie
  5. Financieel verslag
  6. Goedkeuring jaarstukken
  7. Bespreking activiteiten 2014
  8. Aftredende bestuursleden: Jan Slofstra en Mieke Willebrands hebben te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap te  willen beëindigen.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De vergaderstukken die via de Slûswachter en de website mail worden verspreid zullen niet apart geprint beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

 

Geplaatst in: HVB

Geef een reactie