World Servants: de finale ….

Beste dorpsbewoners,

Zoals u weet zijn wij nog steeds druk bezig met de acties, laatst hadden wij de aardappel- en potgrondactie en daarvoor zijn we bij u langs geweest. Deze actie had ongeveer een opbrengst van 2100 euro, dus een super actie!
Iedereen bedankt voor de bestellingen en giften, deze actie was mogelijk door de grote groep vrijwilligers, jullie heel erg bedankt!

Hierdoor zijn we een stuk dichter bij het eindbedrag gekomen van €7485,00.
Dus hier even een overzichtje van alle acties die we hebben gehad en hoeveel het heeft opgebracht:

Snert                                       €355,00
Giften                                     €550,00
Kerst Singin                         €443,60
Kerstwandeling                  €1203,00
Stand bij de wandeling   €109,45
Nieuwjaarsduik                 €573,25
Twee collectes                   €530,00
Oud ijzer                               €315,00
Flessenactie                         €182,00
Potje bij de Stripe              €22,71
Aardappel +potgrond actie    €2100,00
Koeken verkoop                 €70,00
Eigen bijdrage                    €600,00

Hiermee komen wij op een totaal van €7054,01 wij moeten dus nog € 430,99!

Dit hopen wij bij elkaar te krijgen met het verkopen van wat lekkers bij de musical: ‘Maria, de kracht van de liefde’ die wordt gehouden op 21, 22 en 23 maart in de Mande te Bakkeveen. Doordat er nog steeds geld moet binnen komen van de aardappel en potgrond actie hopen we ook dichter bij het eindbedrag te komen.

Nieuw bankrekening nummer!!
Wij zijn overgestapt naar een andere bank, dus daarom ook een nieuw rekeningnummer.
Als u een gift wilt overmaken kan dat voortaan op:
            IBAN-nummer: NL23RABO0146435788
t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen

            o.v.v. WS en Bolivia

Het World Servantsteam
Jannie van der Veer, Carla van Valkenburg, Eva Flapper

Geplaatst in: World Servants

Geef een reactie